Oleh: Abdul Hakim Satu Islam – Yang dimaksud dengan Teologi Kebencian di sini adalah merujuk kepada suatu bentuk keyakinan keagamaan yang dianut