Satu Islam – Sukarno terus menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dari kolonialisme Israel. Perjuangan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel telah