Home / Humaniora / Renungan (page 2)

Renungan

Tragedi Sampang Bukan Konflik tapi Kejahatan Kemanusiaan

Satu Islam, Jakarta – Merdeka mewakili sebuah institusi. Kemerdekaan diakui oleh negara-negara lain. Kebebasan mewakili humanitas. Kebebasan berbicara tentang free will, kehendak yang inheren dalam diri manusia. Negara ini sudah merdeka, tapi bangsanya belum bebas. Orang belum bebas menginjak tanahnya sendiri. Orang belum bebas dimakamkan di tanah-tanahnya sendiri. Kita sering …

Read More »

Keikhlasan Sebagai Spirit dalam Beramal

Satu Islam, Jakarta – Ibadah pada hakikatnya adalah wujud dari pengabdian manusia kepada Sang Khalik. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengabdian tersebut kadang kala juga terkontaminasi oleh salah satu jenis syirik khafi (tersembunyi), yaitu riya. Padahal, sikap semacam itu dapat menggugurkan nilai amal ibadah yang diperbuat manusia. Masalah riya inilah yang …

Read More »

Amalan Bulan Raghaib (Rajab)

Malam Raghaib yaitu malam Jum’at pertama bulan Rajab, amalan yang dilaksanakan sbb: Berpuasa pada hari Kamis pertama bulan Rajab. Melakukan shalat dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’, setiap dua rakaat salam.Setiap rakaat sesudah membaca surat al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Qadar (3 kali) dan surat Al-Ikhlash (12 kali). Setelah selesai …

Read More »

Hakikat Jiwa dan Tingkatannya dalam Dialog Filosofis Ali bin Abi Tholib

Satu Islam – Suatu hariو Kumail bin Ziyad bertanya kepada Ali binAbi Thalib a.s., “Hai Amirul mukminin! Definisikanlah kepadaku pengertian jiwa (nafs) agar aku mengetahuinya.” Ali as. berkata, “Hai Kumail! Jiwa yang mana yang engkau maksudkan?” Kumail berkata, “Tuanku, apakah jiwa itu lebih dari satu?” Ali a.s. berkata, “Hai Kumail, …

Read More »