Sejak dahulu dusta merupakan bahan favorit dalam arena perebutan kekuasaan. Dalam sejarah Islam hadis-hadis maudhu’ alias teks-teks palsu (yang mencatut nama mulia